30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับโรงเรียนระดับมัธยม

 • 06/12/2023
30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับโรงเรียนระดับมัธยม

30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับโรงเรียนระดับประถม

 • 06/12/2023
ขอตัวอย่างคำถามสำหรับการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ โรงเรียนระบบประถม

30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับโรงเรียนระดับอนุบาล

 • 06/12/2023
แนะนำตัวอย่างคำถามสำหรับการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการโรงเรียนระบบอนุบาล

30 หัวข้อการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน Event

 • 06/12/2023
30 หัวข้อการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมงาน Event

30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ โรงงาน

 • 06/12/2023
30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ โรงงาน

30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ โรงพยาบาล

 • 06/12/2023
แนวทางในการสร้างคำถามสำหรับการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการที่โรงพยาบาลมีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์

30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ ร้านค้าปลีก

 • 06/12/2023
30 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ ร้านค้าปลีก

50 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ "ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท"

 • 04/12/2023
50 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ "ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท"

คัดมาให้แล้ว 50 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ "ร้านอาหาร"

 • 04/12/2023
คัดมาให้แล้ว 50 หัวข้อการประเมินการให้บริการสำหรับธุรกิจ "ร้านอาหาร"

การประเมินคุณภาพร้าน

 • 04/12/2023
การประเมินคุณภาพร้าน เป็นกระบวนการที่สำคัญในการวัดผลสมรรถนะและความพึงพอใจของลูกค้าต่อธุรกิจหรือร้านค้าต่าง ๆ

EP.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

 • 15/09/2023
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบ, การกำหนดหน่วยประเมิน (Object) และ แบบประเมินเข้าไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย พร้อมทั้งแนะนำการ Verify อุปกรณ์เพื่อให้รู้จักกับตัวระบบของ Surveyslash

EP.5 การจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ

 • 15/09/2023
อธิบายวิธีการจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ, การตั้งคำถามแบบตัวเลือก และแบบข้อความ, การจัดการหน้า Welcome Page และ Thank you Page รวมถึงการกำหนดเวลารอเพื่อให้คำถามกลับไปยังหน้าแรก เมื่อการตอบคำถามก่อนหน้าไม่เสร็จสิ้น

EP.4 การจัดการคลังภาพเพื่อใช้ในการสร้างแบบประเมิน

 • 15/09/2023
การจัดการรูปภาพที่ใช้ภายในระบบ ในรูปแบบการจัดการ Folder & Files ที่ช่วยให้บริหารทรัพยากรที่ใช้กับระบบประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

EP.3 การจัดการหน่วยประเมิน (Object)

 • 15/09/2023
หน่วยประเมิน หรือ Object มีความสำคัญมาก ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อรับผลการประเมินจาก Feedback ของลูกค้า ในคลิปนี้จะแนะนำในเรื่องการสร้างหน่วยประเมิน (Object) ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

EP.2 การสมัครสมาชิกทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

 • 15/09/2023
แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อทดลองใช้งานระบบฟรี 14 วัน หลังจากสมัครสมาชิก จะพบกับระบบหลังบ้านแบบ Full Version สามารถนำแบบประเมินที่สร้างภายในระบบ ไปติดตั้งยังอุปกรณ์ Android เพื่อเห็นการใช้งานจริง

EP.1 รู้จัก Surveyslash ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ​ จุดให้บริการ

 • 15/09/2023
รู้จัก Surveyslash ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ​ จุดให้บริการ อธิบายภาพรวมของระบบและสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นทดลองใช้งาน

ผลการประเมินการให้บริการ ช่วยวิเคราะห์อะไรได้บ้าง

 • 11/08/2023
การให้บริการมี pernความสำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคมีความต้องการและคาดหวังที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการรับบริการที่มีคุณภาพสูง

ทำการตลาดผ่านระบบสะสมคะแนน

 • 11/08/2023
ในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าสู่ทุกด้านของชีวิตเรา การตลาดไม่ได้เป็นเพียงการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น แต่เป็นการสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์อย่างมีความหมาย

โรงพยาบาลกับการประเมินคุณภาพการให้บริการ

 • 11/08/2023
การฝึกอบรมพัฒนางาน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนานใหญ่หรือเล็ก

ประโยชน์จากการวัดผลงานของทีมงาน

 • 11/08/2023
การวัดผลงานของทีมงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจ งานส่วนราชการ หรือสำนักงานภาครัฐและเอกชน การวัดผลงานทำให้ทำความเข้าใจได้ว่าทีมงานมีผลสำเร็จในการทำงานหรือไม่