ระบบประเมินช่วงเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

โซลูชั่นที่ผู้รับบริการสามารถทำแบบประเมินผ่านเครื่องประเมินความพึงพอใจ ทำงานได้ดีกับขนาดหน้าจอ 8-75 นิ้ว รองรับการแสดงผลทั้ง แบบแนวตั้งและแนวนอน เหมาะกับธุรกิจโรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, ธุรกิจบริการ และ ธุรกิจที่มีหน้าร้าน

ระบบประเมินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

โซลูชั่นที่ทำการสร้างบัตร QR Code ผ่านกระดาษความร้อน โดยมีจุดเด่นคือ รหัส QR Code 1 รหัส สามารถทำแบบสอบถามได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เหมาะกับธุรกิจประเภท ขนส่ง, งานติดตั้ง หรือ บริการต้องออกไปให้บริการลูกค้านอกสถานที่

ระบบประเมินช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์

โซลูชั่นที่ใช้สำหรับการสร้าง QR Code และ Link (URL) แบบ Static (ประเมินได้ไม่จำกัดจำนวน)โดยจะทำการประเมินผ่าน Web Browser มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ระบุให้ประเมินซ้ำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Survey Slash

คือระบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบสอบถาม มีโซลูชั่นในการรับผลการประเมินหลากหลายรูปแบบ เช่นการรับผลประเมินผ่านเครื่องประเมิน, การประเมินผ่านเว็บไซต์จากการสแกน QR Code โดยทั้งหมดทำงานอยู่บนระบบ Cloud System ทำให้การอัพเดทแบบประเมิน การเรียกดูรายงานเป็นเรื่องง่าย

รายงานยังสามารถเรียกดูได้แบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นรายงานภาพรวมธุรกิจ และ รายงานจำแนกตามหน่วยประเมิน เช่น แยกตามแผนก, แยกตามสาขา ทำให้ธุรกิจสามารถกำหนด KPI ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาตัวอยู่เสมอ

how to work

Surveyslash ทำงานอย่างไร

แอดมินเข้าสู่ระบบหลังบ้านผ่านเว็บไซต์ และทำการจัดการแบบประเมิน สร้างคำถาม หรือดำเนินการใดๆ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ระบบ Cloud Server

ข้อมูลที่ได้ต้ังค่าไว้จะถูกจัดส่งไปยังอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อระบบ ตัวอุปกรณ์จะทำการดึงข้อมูลแบบประเมิน, คำถาม, ภาพพื้นหลัง มาแสดงบนหน้าจอ

เมื่อผู้รับบริการทำแบบประเมินผ่านเครื่อง ผลการประเมินจะถูกบันทึกลงบนฐานข้อมูลระบบแบบ Realtime

แอดมินทำการเข้าสู่ระบบหลังบ้านผ่านเว็บไซต์ เพื่อเรียกดูผลการประเมินความพึงพอใจ และสามารถทำการ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบ Excel file

Feature

ฟีเจอร์การทำงานของ Surveyslash

ฟังก์ชันแบบประเมิน - ผ่านการ Drag & Drop (ลากวาง)

Standard Survey

เป็นการสร้างแบบประเมินแบบมาตรฐาน ที่ผู้ประเมินจะต้องทำการตอบคำถามครบถ้วนทุกข้อเรียงลำดับจากข้อที่ 1 ไปจนถึงข้อสุดท้าย ระบบถึงจะทำการจัดเก็บผลประเมินเข้าสู่ระบบ
ฟังก์ชันแบบประเมิน - ผ่านการ Drag & Drop (ลากวาง)

Direction Survey

เป็นการสร้างแบบประเมินแบบมีเส้นทางสามารถกำหนดทิศทางของการคำถามได้เช่น หากตอบว่า “พึงพอใจ” จะถือว่าสิ้นสุดการตอบคำถาม แต่หากตอบว่า “ไม่พอใจ” จะต้องเลือกสาเหตุที่ไม่พอใจ ในข้อถัดไป
ฟังก์ชันแบบประเมิน - ทำงานผ่านระบบ Anroid แสดงผลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ทำงานบนระบบ Android แสดงผลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

หมดปัญกาในพื้นที่จำกัด รองรับการใช้งานทุกขนาดหน้าจอ สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน บนระบบปฏิบัติการ Android
ฟังก์ชันแบบประเมิน - รายงานผลแบบ Realtime ดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกที่

รายงานผลแบบ Realtime ดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกที่

ไม่ว่าคุณจะติดตั้งระบบประเมินไว้ที่สาขาหรือที่จุด การเรียกดูรายงานขอคุณจะดูได้ผ่านระบบหลังบ้านแบบ Realtime ทำให้ง่ายต่อการบริการงานร้าน
ฟังก์ชันแบบประเมิน - ทำงานผ่านระบบ Cloud

ทำงานผ่านระบบ Cloud

คุณสารมารถจัดการแบบประเมินได้ผ่านเว็บไซต์ที่จุดเดียวแล้วกระจายแบบประเมินของคุณไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งยังสาขาต่างๆ รวมถึงผลการประเมินจะส่งตรงผ่านอุปกรณ์เข้ามายังระบบแบบRealtime
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

รองรับการทำงานสูงสุด 3 ภาษา

รองรับฟังก์ชันการสลับภาษาเพื่อแสดงผลแบบประเมินได้สูงสุด 3 ภาษา โดยผลการประเมินจะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่เดียวไม่ว่าจะทำการประเมินด้วยภาษาใดก็ตาม
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถปรับแต่งหน้าแรก (หน้าต้อนรับ) และหน้าสุดท้าย (หน้าขอบคุณ)

Welcome & Thank you page

คุณสามารถกำหนดภาพเพื่อเชิญชวนในการทำแบบประเมินก่อนเข้าสู่ระบบประเมินใดๆ รวมถึงการกำหนดภาพแสดงความขอบคุณเพื่อผู้ประเมินทำการประเมินเสร็จสิ้น
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

ระบบรองรับการบันทึกข้อมูล ถึงแม้ว่าอินเตอร์เน็ตจะอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งาน แอปพลิเคชันจะทำการจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์และทำการส่งข้อมูลกับมาที่ระบบเมื่ออินเตอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ปกติ
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

Anti spam

ระบบขัดกรองคุณภาพผลการประเมิน เป็นการคัดกรองผลการประเมินไม่มีมีคุณภาพเช่นการประเมินที่ถี่มากเกินไป ณ​ ช่วงเวลาหนึ่ง, การจำกัดการประเมินด้วย QR Code 1 รหัส สามารถประเมินได้ 1 ครั้ง
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

Crisis Notification

ระบบแจ้งเตือนเมื่อหน่วยประเมินใด ได้ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุณได้ทำการตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ได้ หากมีหน่วยประเมินใดมีผลการประเมินต่ำเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งบอกผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบในทุกวัน
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

Object comparation report

รายงานเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างหน่วยประเมินที่ใช้แบบประเมินชุดเดียวกัน เพื่อให้เห็นถึง Performance การทำงานได้อย่างชัดเจน สามารถเห็นปัญหาและรีบแก้ไขได้ในทันที
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

Period comparation report

รายงานเปรียบเทียบผลการประเมินหน่วยประเมินหนึ่ง ตามช่วงเวลาแบบ ไตรมาส หรือ รายเดือน เพื่อให้ทราบถึงทิศทางของคุณภาพการให้บริการว่าอยู่ในทิศทางทีดีขึ้น หรือ แย่ลง
All Service

บริการทั้งหมด

เรามีบริการเกี่ยวกับระบบประเมินการให้บริการในหลายลักษณะ ที่พร้อมให้คุณเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์​

SurveySlash - on Could

ระบบประเมินที่มีจุดเด่นในด้านการทำงานแบบออนไลน์ สามารถจัดการแบบประเมินและเรียกดูรายงานได้แบบ Realtime 24 ชั่วโมง ดูตารางค่าบริการ

Listenbox - lifetime

จำหน่ายเครื่องประเมินความพึงพอใจ สามารถจัดการและเรียกดูรายงานแบบประเมินได้เองผ่านตัวเครื่อง ชำระครั้งเดียว ไม่มีรายปี เข้าสู่เว็บไซต์ Listenbox

Our Client

ลูกค้าของเราบางส่วนที่ไว้ใจ ในการใช้บริการของเรา