ฟังก์ชันแบบประเมิน - ผ่านการ Drag & Drop (ลากวาง)

Standard Survey

เป็นการสร้างแบบประเมินแบบมาตรฐาน ที่ผู้ประเมินจะต้องทำการตอบคำถามครบถ้วนทุกข้อเรียงลำดับจากข้อที่ 1 ไปจนถึงข้อสุดท้าย ระบบถึงจะทำการจัดเก็บผลประเมินเข้าสู่ระบบ
ฟังก์ชันแบบประเมิน - ผ่านการ Drag & Drop (ลากวาง)

Direction Survey

เป็นการสร้างแบบประเมินแบบมีเส้นทางสามารถกำหนดทิศทางของการคำถามได้เช่น หากตอบว่า “พึงพอใจ” จะถือว่าสิ้นสุดการตอบคำถาม แต่หากตอบว่า “ไม่พอใจ” จะต้องเลือกสาเหตุที่ไม่พอใจ ในข้อถัดไป
ฟังก์ชันแบบประเมิน - ทำงานผ่านระบบ Anroid แสดงผลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ทำงานบนระบบ Android แสดงผลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

หมดปัญกาในพื้นที่จำกัด รองรับการใช้งานทุกขนาดหน้าจอ สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน บนระบบปฏิบัติการ Android
ฟังก์ชันแบบประเมิน - รายงานผลแบบ Realtime ดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกที่

รายงานผลแบบ Realtime ดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกที่

ไม่ว่าคุณจะติดตั้งระบบประเมินไว้ที่สาขาหรือที่จุด การเรียกดูรายงานขอคุณจะดูได้ผ่านระบบหลังบ้านแบบ Realtime ทำให้ง่ายต่อการบริการงานร้าน
ฟังก์ชันแบบประเมิน - ทำงานผ่านระบบ Cloud

ทำงานผ่านระบบ Cloud

คุณสารมารถจัดการแบบประเมินได้ผ่านเว็บไซต์ที่จุดเดียวแล้วกระจายแบบประเมินของคุณไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งยังสาขาต่างๆ รวมถึงผลการประเมินจะส่งตรงผ่านอุปกรณ์เข้ามายังระบบแบบRealtime
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

รองรับการทำงานสูงสุด 3 ภาษา

รองรับฟังก์ชันการสลับภาษาเพื่อแสดงผลแบบประเมินได้สูงสุด 3 ภาษา โดยผลการประเมินจะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่เดียวไม่ว่าจะทำการประเมินด้วยภาษาใดก็ตาม
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถปรับแต่งหน้าแรก (หน้าต้อนรับ) และหน้าสุดท้าย (หน้าขอบคุณ)

Welcome & Thank you page

คุณสามารถกำหนดภาพเพื่อเชิญชวนในการทำแบบประเมินก่อนเข้าสู่ระบบประเมินใดๆ รวมถึงการกำหนดภาพแสดงความขอบคุณเพื่อผู้ประเมินทำการประเมินเสร็จสิ้น
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

ระบบรองรับการบันทึกข้อมูล ถึงแม้ว่าอินเตอร์เน็ตจะอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งาน แอปพลิเคชันจะทำการจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์และทำการส่งข้อมูลกับมาที่ระบบเมื่ออินเตอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ปกติ
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

Anti spam

ระบบขัดกรองคุณภาพผลการประเมิน เป็นการคัดกรองผลการประเมินไม่มีมีคุณภาพเช่นการประเมินที่ถี่มากเกินไป ณ​ ช่วงเวลาหนึ่ง, การจำกัดการประเมินด้วย QR Code 1 รหัส สามารถประเมินได้ 1 ครั้ง
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

Crisis Notification

ระบบแจ้งเตือนเมื่อหน่วยประเมินใด ได้ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่คุณได้ทำการตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ได้ หากมีหน่วยประเมินใดมีผลการประเมินต่ำเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งบอกผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบในทุกวัน
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

Object comparation report

รายงานเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างหน่วยประเมินที่ใช้แบบประเมินชุดเดียวกัน เพื่อให้เห็นถึง Performance การทำงานได้อย่างชัดเจน สามารถเห็นปัญหาและรีบแก้ไขได้ในทันที
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

Period comparation report

รายงานเปรียบเทียบผลการประเมินหน่วยประเมินหนึ่ง ตามช่วงเวลาแบบ ไตรมาส หรือ รายเดือน เพื่อให้ทราบถึงทิศทางของคุณภาพการให้บริการว่าอยู่ในทิศทางทีดีขึ้น หรือ แย่ลง