การประเมินความพึงพอใจผ่านเครื่องประเมิน การประเมินความพึงพอใจผ่านเครื่องประเมิน

การทำแบบประเมินผ่านเครื่องประเมิน

การทำแบบประเมินผ่านเครื่องประเมินที่ใช้โซลูชัน Touchscreen Solution เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการประเมินและเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้:

 1. แพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการ:
  โซลูชันนี้รองรับการทำงานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป ทำให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ Android ที่หลากหลาย ตั้งแต่แท็บเล็ตขนาดเล็กไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่
 2. ขนาดหน้าจอที่รองรับ:
  สามารถใช้งานได้กับหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 8 นิ้ว จนถึง 75 นิ้ว ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายสถานที่และวัตถุประสงค์ ทั้งในโรงเรียน, สำนักงาน, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, และสถานที่สาธารณะอื่นๆ
 3. การใช้งานในรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน:
  ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งรูปแบบแนวตั้งและแนวนอน ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมของเนื้อหาในการแสดงผล ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้ช่วยให้การแสดงผลข้อมูลและการกรอกข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและชัดเจน
 4. การจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud:
  เมื่อมีการคลิกเพื่อทำแบบประเมิน ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้บนระบบ Cloud ทันที และยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานและผลการประเมินได้แบบ Realtime ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตัดสินใจและการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว
 5. ประโยชน์ในการนำไปใช้งาน:
  เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินและการรวบรวมข้อมูล, ลดเวลาและความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลแบบดั้งเดิม, สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการใช้งาน

ธุรกิจสามารถปรับใช้กับธุรกิจได้หลากหลายลักษณะดังต่อไปนี้

การกำหนดรูปแบบการทำเครื่องประเมินความพึงพอใจแบบ 1 หน่วยประเมิน ต่อ 1 เครื่องประเมิน
Single Object 1:1

การประเมินแบบ 1 : 1

เป็นการตั้งค่าเครื่องประเมิน 1 เครื่องต่อหน่วยประเมิน 1 หน่วย รูปแบบการใช้งานจะเป็นแบบพื้นฐาน

ตัวอย่างเช่น:
ธุรกิจร้านอาหารมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ 10 สาขา และต้องการทำการประเมินสาขาทั้งหมด แต่ด้วยขนาดร้านมีขนาดเล็ก ถึง กลาง จึงเลือกวางเครื่องประเมินไว้ 1 เครื่องต่อสาขาเพื่อรับผลการประเมิน ลักษณะใช้งานดังกล่าวจึงเป็นการตั้งค่าเครื่องประเมินแบบ 1 : 1
การกำหนดรูปแบบการทำเครื่องประเมินความพึงพอใจแบบ 1 หน่วยประเมิน ต่อ หลายเครื่องประเมิน
Single Object 1 : N

กระประเมินแบบ 1 : N

มีลักษณะการประเมินแบบ 1 หน่วยประเมินต่อเครื่องประเมินหลายเครื่อง มีการทำงานคล้ายกับการทำงานแบบ 1 : 1 แต่เป็นรูปแบบที่เน้นการวางเครื่องประเมินไว้ในหลายๆจุดเช่น ทางเข้า-ออกร้าน, จุดรับชำระเงิน เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น:
ในร้านอาหารสาขาหนึ่งมีพื้นที่การให้บริการที่ค่อนข้างกว้าง และเพื่อสะดวกต่อการรับผลการประเมินจึงมีความต้องการวางเครื่องไว้ตามตำแหน่งต่างๆ ทั่วร้าน การวางเครื่องลักษณะดังกล่าว รายงานจะถูกจัดเก็บไว้กับหน่วยประเมิน 1 หน่วยที่ได้กำหนดค่าไว้ต่อให้มีการประเมินจากเครื่องใดก็ตาม
การกำหนดรูปแบบการทำเครื่องประเมินความพึงพอใจแบบ หลายหน่วยประเมินต่อ 1 เครื่องประเมิน
Multiple Object N : 1

กระประเมินแบบ N : 1

มีลักษณะการประเมินแบบหลายหน่วยประเมินต่อเครื่องประเมิน 1 เครื่อง เหมาะกับธุรกิจประเภทที่มี เคาน์เตอร์บริการจำนวนมาก และไม่ต้องการลงทุนค่าอุปกรณ์ที่ตามจำนวนจุดให้บริการ

ตัวอย่างเช่น:
ส่วนงานบริการลูกค้าที่มีจุดให้บริการจำนวน 10 จุด แต่ไม่ต้องการวางเครื่องประเมินดังกล่าวไว้ในทุกเคาน์เตอร์ โดยเลือกวางเครื่องประเมินไว้ที่ตำแหน่งเข้าออก 1 เครื่อง และเลือกใช้ฟังก์ชัน Multiple object ซึ่งเป็นการตั้งค่าหน่วยประเมินจำนวน 10 หน่วยลงไปในเครื่องประเมินเพียง 1 เครื่อง การตั้งค่าลักษณะนี้ผู้ประเมินจะต้องทำการเลือกหน่วยประเมินก่อนทำแบบประเมินเสมอ ผลการประเมินจะถูกส่งไปยังหน่วยประเมินที่ได้เลือกไว้ ในตอนแรก