เป็นรูปแบบการประเมินที่ใช้ในงานที่ต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการลูกค้าถึงสถานที่ต่างๆ เป็นรูปแบบการประเมินที่ใช้ในงานที่ต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการลูกค้าถึงสถานที่ต่างๆ

Card Solution คืออะไร ?

ระบบ Card Solution ที่กล่าวถึง เป็นรูปแบบการประเมินที่ใช้ในงานที่ต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการลูกค้าถึงสถานที่ต่างๆ เช่น งานขนส่งสินค้า งานติดตั้งอุปกรณ์ และงานบริการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ระบบนี้จะช่วยให้การประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี QR Code เป็นส่วนสำคัญในการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า

ประโยชน์ของระบบ Card Solution

 1. ความสะดวกสบาย:
  ลูกค้าสามารถทำการประเมินได้ง่ายและรวดเร็วเพียงแค่สแกน QR Code
 2. การรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน:
  ระบบสามารถรวบรวมความคิดเห็นและคะแนนประเมินจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การปรับปรุงคุณภาพบริการ:
  ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น
 4. การติดตามผลงาน:
  องค์กรสามารถติดตามและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้อย่างละเอียด

ตัวอย่างรูปแบบการนำไปใช้งาน

ตัวอย่างการนำไปใช้งานกับธุรกิจต่างๆ

การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการธุรกิจขนส่ง
Logistic

ธุรกิจขนส่ง

ในธุรกิจขนส่งสินค้า การบริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก การใช้ระบบ Card Solution สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมาก
ขั้นตอนการทำ Card Solution EP.1:

ประโยชน์ของการใช้งาน Card Solution ในธุรกิจขนส่งสินค้า:
 1. การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจในการบริการและสามารถให้ความคิดเห็นได้ง่ายและรวดเร็ว
 2. การประเมินผลการทำงานของพนักงาวิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลการประเมินเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและระบุจุดที่ต้องพัฒนา
 3. การปรับปรุงคุณภาพบริการ: ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการ ทำให้บริการขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
 4. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า: การใช้ระบบการประเมินที่ทันสมัยช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการงานช่าง และ การติดตั้งอุปกรณ์
Engineering

งานช่าง, การติดตั้งอุปกรณ์

ในธุรกิจงานช่างและการติดตั้ง การให้บริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Card Solution สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้มาก

ตัวอย่างการใช้งาน:
บริษัทที่ให้บริการงานช่างและการติดตั้งใช้ระบบ Card Solution เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการ โดยมีการติดตั้ง QR Code บนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง ลูกค้าสามารถสแกน QR Code เพื่อให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นได้ทันทีหลังจากงานติดตั้งเสร็จสิ้น ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานช่าง ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการทำแบบประเมินของ Card Solution

การพิมพ์คิวอาร์เพื่อรอการประเมิน
Step 1

พิพม์​ QR Code

เจ้าหน้าที่ทำการเลือกหน่วยประเมินที่ต้องการรับผลการประเมินพร้อมทำการเลือกพิมพ์ QR-Code สำหรับสแกนเพื่อทำการประเมินความพึงพอใจ

ตัวอย่างเช่น:
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทำการเลือก พนักงานที่ออกให้บริการแก่ลูกค้านอกสถานะที่ผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการออก QR Code (URL Link สำหรับทำการประเมิน)
ขั้นตอนการยื่นคิวอาร์โค้ดเพื่อรอการประเมินความพึงพอใจ
Step 2

พบลูกค้าพร้อมแสดง QR

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าพบลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย เมื่ออต้องการทราบผลการเมินเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะต้องทำการ ยื่น QR-Code ให้แก่ลูกค้าที่รับบริการ
ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์
Step 3

ประเมินผล

ผู้รับบริการทำการสแกน QR-Code ที่ได้รับมา ระบบจะพาไปยังหน้า Web Browser ที่เป็นแบบฟอร์มสำหรับการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งสามารถทำแบบประเมินได้ ณ​ จุดนี้ โดย QR-Code 1 รหัสสามารถทำการประเมินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น