รายวัน

บริการเช่าเครื่องประเมินรายวัน เหมาะสำหรับการใช้ในงานอีเว้นท์, งานเปิดตัวสินค้า, การจัดสัมมนา เป็นต้น

จำนวนวันเช่า เครื่องตั้งโต๊ะขนาด 10.1 นิ้ว เครื่องตั้งพื้นขนาด 13.1 นิ้ว
1-3 วัน 900 / วัน 1,800 / วัน
4-6 800 / วัน 1,600 / วัน
มากกว่า 7 วัน 700 / วัน 1,400 / วัน

เงื่อนไขการให้บริการ

ลำดับ รายละเอียด
1 การนำส่งเครื่องประเมิน บริษัทจะดำเนินการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์และตั้งค่าระบบประเมินให้ในครั้งแรกตามลักษณะการใช้งานที่ผู้รับบริการต้องการ บริษัทขออนุญาตจัดส่งก่อนวันงาน 1 วัน
2 บริษัททำการเปิดระบบให้กับผู้รับบริการ ให้สามารถเข้าถึงการเรียกดูรายงานได้
3 กรณีมีความประสงค์ให้ทางบริษัทเข้าดำเนินการปรับแต่งแบบประเมินหลังจากนำเครื่องประเมินไปติดตั้งที่งานแล้ว จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
4 การรับเครื่องคืน
  • - กรณีต้องการให้รับเครื่องในวันสุดท้ายของวันงาน บริษัทเข้าเก็บเครื่องไม่เกินเวลา 18:00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
  • - กรณีต้องการให้รับเครื่องคืนในวันถัดไป บริษัทเข้ารับเครื่องในช่วงเวลาทำการ 09:00-18:00 น. ทีสำนักงานของผู้รับบริการในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล
5 สภาพตัวเครื่องปกติที่อยู่ในข้อกำหนดการใช้งาน หมายถึง ตัวเครื่องมีสภาพปกติ ไม่ผิดแปลกไปจากเดิม อาทิเช่น หัก, งอ, ยุบ, ทะลุ, มีคราบสนิม,คราบน้ำ เป็นต้น และไม่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุต่อตัว เช่น ตก, แตก หรือมีการแกะหรือการซ่อมที่ไม่ใช่จากบริษัท
6 ผู้รับบริการจะดูแลตัวเครื่องประเมินเป็นอย่างดี กรณีสภาพตัวเครื่องผิดปกติไปจากข้อกำหนดการใช้งาน หรือ หาย ผู้รับบริการยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในส่วนที่เกิดความเสียหายดังกล่าว
7 กรณีเครื่องมีปัญหาการใช้งานบริษัทจะนำเครื่องเข้าเปลี่ยนภายใน 36 ชั่วโมง หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องนำส่งเครื่องประเมินล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทมอบส่วนลดค่าบริการรอบดังกล่าว 15% ของค่าบริการรอบเช่าดังกล่าว โดยผู้รับบริการยอมรับในเหตุสุดวิสัยดังกล่าว
8 ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการขั่นต่ำที่ 5,000 บาท
9 ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายเดือน

บริการเช่าแบบรายเดือน เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของพนักงานในระยะเวลาหนึ่ง

จำนวนเดือนเช่า เครื่องตั้งโต๊ะขนาด 10.1 นิ้ว เครื่องตั้งพื้นขนาด 13.1 นิ้ว
1 5,000 8,000
3 9,000 15,000
6 12,000 20,000
12 15,000 25,000

เงื่อนไขการให้บริการ

ลำดับ รายละเอียด
1 การนำส่งเครื่องเช่า บริษัทจะดำเนินการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์และตั้งค่าระบบประเมินให้ในครั้งแรกตามลักษณะการใช้งานที่ผู้รับบริการต้องการ พร้อมนำส่งเครื่องตามวันและเวลาที่ตกลงกัน
2 บริษัททำการเปิดระบบให้กับผู้เช่า ให้สามารถเข้าถึงการเรียกดูรายงาน และการจัดการแบบประเมิน โดยผู้รับบริการสามารถเข้าดูรายงานและแก้ไขแบบประเมินได้ด้วยตนเอง (มีคู่มือการใช้งานในรูปแบบ Video และ PDF File)
3 กรณีมีความประสงค์ให้ทางบริษัทเข้าดำเนินการปรับแต่งแบบประเมินหลังจากส่งเครื่องประเมิน จะมีค่าบริการเพิ่มเติม
4 กรณีพบปัญหาตัวเครื่อง เจ้าหน้าที่หน้างานจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตรวจสอบเพื่อให้ทางบริษัทได้วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงการยินยอมให้ทางบริษัททำการ remote เข้าไปยังตัวอุปกรณ์ด้วยโปรแกรม Any Desk ทางบริษัทจะสรุปเคสปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการทราบ
5 สภาพตัวเครื่องปกติที่อยู่ในข้อกำหนดการใช้งาน หมายถึง ตัวเครื่องมีสภาพปกติ ไม่ผิดแปลกไปจากเดิม อาทิเช่น หัก, งอ, ยุบ, ทะลุ, มีคราบสนิม,คราบน้ำ เป็นต้น และไม่พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุต่อตัว เช่น ตก, แตก หรือมีการแกะหรือการซ่อมที่ไม่ใช่จากบริษัท
6 ผู้รับบริการจะดูแลตัวเครื่องประเมินเป็นอย่างดี กรณีสภาพตัวเครื่องผิดปกติไปจากข้อกำหนดการใช้งาน หรือ หาย ผู้รับบริการยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในส่วนที่เกิดความเสียหายดังกล่าว
7 การเปลี่ยนเครื่อง
  • - กรณีจัดส่งไปที่สำนักงานใหญ่, สาขา หรือ ร้านค้า ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งเครื่องประเมินให้ใหม่ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสรุปเคสปัญหา จัดส่งโดยบริษัทผู้ให้บริการเช่า
  • - กรณีจัดส่งไปยังสำนักงานที่อยู่นอกพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งตัวเครื่องให้แก่บริษัทขนส่งภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสรุปเคสปัญหา จัดส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน
8 ผู้รับบริการทำการส่งตัวเครื่องที่มีปัญหาคืนให้แก่บริษัท ไม่เกิน 15 วันหลังจากสรุปเคสปัญหา
9 ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%