EP.4 การจัดการคลังภาพเพื่อใช้ในการสร้างแบบประเมิน

EP.4 การจัดการคลังภาพเพื่อใช้ในการสร้างแบบประเมิน

การจัดการรูปภาพที่ใช้ภายในระบบ ในรูปแบบการจัดการ Folder & Files ที่ช่วยให้บริหารทรัพยากรที่ใช้กับระบบประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ