EP.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

 • 15/09/2023
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านระบบ, การกำหนดหน่วยประเมิน (Object) และ แบบประเมินเข้าไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย พร้อมทั้งแนะนำการ Verify อุปกรณ์เพื่อให้รู้จักกับตัวระบบของ Surveyslash

EP.5 การจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ

 • 15/09/2023
อธิบายวิธีการจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ, การตั้งคำถามแบบตัวเลือก และแบบข้อความ, การจัดการหน้า Welcome Page และ Thank you Page รวมถึงการกำหนดเวลารอเพื่อให้คำถามกลับไปยังหน้าแรก เมื่อการตอบคำถามก่อนหน้าไม่เสร็จสิ้น

EP.4 การจัดการคลังภาพเพื่อใช้ในการสร้างแบบประเมิน

 • 15/09/2023
การจัดการรูปภาพที่ใช้ภายในระบบ ในรูปแบบการจัดการ Folder & Files ที่ช่วยให้บริหารทรัพยากรที่ใช้กับระบบประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

EP.3 การจัดการหน่วยประเมิน (Object)

 • 15/09/2023
หน่วยประเมิน หรือ Object มีความสำคัญมาก ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อรับผลการประเมินจาก Feedback ของลูกค้า ในคลิปนี้จะแนะนำในเรื่องการสร้างหน่วยประเมิน (Object) ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

EP.2 การสมัครสมาชิกทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

 • 15/09/2023
แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อทดลองใช้งานระบบฟรี 14 วัน หลังจากสมัครสมาชิก จะพบกับระบบหลังบ้านแบบ Full Version สามารถนำแบบประเมินที่สร้างภายในระบบ ไปติดตั้งยังอุปกรณ์ Android เพื่อเห็นการใช้งานจริง

EP.1 รู้จัก Surveyslash ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ​ จุดให้บริการ

 • 15/09/2023
รู้จัก Surveyslash ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ​ จุดให้บริการ อธิบายภาพรวมของระบบและสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นทดลองใช้งาน

ผลการประเมินการให้บริการ ช่วยวิเคราะห์อะไรได้บ้าง

 • 11/08/2023
การให้บริการมี pernความสำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคมีความต้องการและคาดหวังที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการรับบริการที่มีคุณภาพสูง

ทำการตลาดผ่านระบบสะสมคะแนน

 • 11/08/2023
ในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าสู่ทุกด้านของชีวิตเรา การตลาดไม่ได้เป็นเพียงการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น แต่เป็นการสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์อย่างมีความหมาย

โรงพยาบาลกับการประเมินคุณภาพการให้บริการ

 • 11/08/2023
การฝึกอบรมพัฒนางาน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนานใหญ่หรือเล็ก

ประโยชน์จากการวัดผลงานของทีมงาน

 • 11/08/2023
การวัดผลงานของทีมงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจ งานส่วนราชการ หรือสำนักงานภาครัฐและเอกชน การวัดผลงานทำให้ทำความเข้าใจได้ว่าทีมงานมีผลสำเร็จในการทำงานหรือไม่

การให้พนักงานให้คะแนนการทำงานของตนเอง ดีอย่างไร

 • 11/08/2023
การให้พนักงานคะแนนการทำงานของตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและผลงานของพนักงานในองค์กร การให้คะแนนตนเองอย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นใจในสิ่งที่ทำ

ทำไมต้องประเมินผลงานพนักงาน

 • 11/08/2023
ารประเมินผลงานของพนักงานเป็นกระบวนการที่สำคัญและควรมีในองค์กรทุกแห่ง เนื่องจากมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน การประเมินผลงานช่วยให้องค์กรได้ทำความเข้าใจถึงความสำเร็จและปัญหาในการดำเนินงาน

ทำอย่างไรให้พนักงานรักในการให้บริการ

 • 11/08/2023
การให้บริการที่ดีและน่าพอใจเป็นประการสำคัญในธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก การสร้างทีมงานที่มีความคล่องตัวและพร้อมที่จะให้บริการอย่างดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

EP2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อขอทดลองใช้งานระบบฟรี 14 วัน

 • 29/07/2023
แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อทำการทดลองใช้งานระบบประเมินฟรี 14 วันด้วยตัวคุณเอง

EP1. ทำความเข้าใจโครงสร้างระบบ SurveySlash - ระบบประเมินการใช้บริการ ก่อนเริ่มทดลองใช้งาน

 • 29/07/2023
อธิบายโครงสร้างตัวระบบของ SurveySlash เพื่อให้เห็นภาพรวมและแนวคิดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานระบบ

KPI หมายถึงอะไร ?

 • 25/07/2023
KPI หมายถึง "Key Performance Indicator" ซึ่งในภาษาไทยเรียกว่า "ตัวชี้วัดผลสำคัญ" หรือ "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ" มันเป็นนัยยะที่ใช้ในธุรกิจและองค์กรเพื่อวัดและประเมินความสำเร็จในการติดตามเป้าหมายหรือความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ

ข้อดีและข้อเสียของการนำ OKR มาปรับใช้งานกับงานบริการ

 • 25/07/2023
OKR (Objective and Key Results) เป็นกระบวนการวางเป้าหมายและติดตามผลการทำงานที่ได้รับความนิยมในองค์กรและธุรกิจหลายแห่ง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความเห็นของลูกค้ามีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

 • 25/07/2023
ข้อมูลตลาดและธุรกิจ: ความเห็นของลูกค้าช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดและภูมิภาคที่ธุรกิจต้องการดำเนินการ ความคิดเห็นจากลูกค้าสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจมีและต้องการปรับปรุงให้เหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ

4 เหตุผลที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้มารับบริการ

 • 25/07/2023
ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้มารับบริการเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของคุณ ดังนี้คือ 4 เหตุผลที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้มารับบริการ