ผลการประเมินการให้บริการ ช่วยวิเคราะห์อะไรได้บ้าง

 • 11/08/2023
การให้บริการมี pernความสำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคมีความต้องการและคาดหวังที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการรับบริการที่มีคุณภาพสูง

ทำการตลาดผ่านระบบสะสมคะแนน

 • 11/08/2023
ในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้าสู่ทุกด้านของชีวิตเรา การตลาดไม่ได้เป็นเพียงการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น แต่เป็นการสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์อย่างมีความหมาย

โรงพยาบาลกับการประเมินคุณภาพการให้บริการ

 • 11/08/2023
การฝึกอบรมพัฒนางาน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนานใหญ่หรือเล็ก

ประโยชน์จากการวัดผลงานของทีมงาน

 • 11/08/2023
การวัดผลงานของทีมงานเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจ งานส่วนราชการ หรือสำนักงานภาครัฐและเอกชน การวัดผลงานทำให้ทำความเข้าใจได้ว่าทีมงานมีผลสำเร็จในการทำงานหรือไม่

การให้พนักงานให้คะแนนการทำงานของตนเอง ดีอย่างไร

 • 11/08/2023
การให้พนักงานคะแนนการทำงานของตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและผลงานของพนักงานในองค์กร การให้คะแนนตนเองอย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นใจในสิ่งที่ทำ

ทำไมต้องประเมินผลงานพนักงาน

 • 11/08/2023
ารประเมินผลงานของพนักงานเป็นกระบวนการที่สำคัญและควรมีในองค์กรทุกแห่ง เนื่องจากมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของพนักงาน การประเมินผลงานช่วยให้องค์กรได้ทำความเข้าใจถึงความสำเร็จและปัญหาในการดำเนินงาน

ทำอย่างไรให้พนักงานรักในการให้บริการ

 • 11/08/2023
การให้บริการที่ดีและน่าพอใจเป็นประการสำคัญในธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก การสร้างทีมงานที่มีความคล่องตัวและพร้อมที่จะให้บริการอย่างดีเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

KPI หมายถึงอะไร ?

 • 25/07/2023
KPI หมายถึง "Key Performance Indicator" ซึ่งในภาษาไทยเรียกว่า "ตัวชี้วัดผลสำคัญ" หรือ "ตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ" มันเป็นนัยยะที่ใช้ในธุรกิจและองค์กรเพื่อวัดและประเมินความสำเร็จในการติดตามเป้าหมายหรือความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ

ข้อดีและข้อเสียของการนำ OKR มาปรับใช้งานกับงานบริการ

 • 25/07/2023
OKR (Objective and Key Results) เป็นกระบวนการวางเป้าหมายและติดตามผลการทำงานที่ได้รับความนิยมในองค์กรและธุรกิจหลายแห่ง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความเห็นของลูกค้ามีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร

 • 25/07/2023
ข้อมูลตลาดและธุรกิจ: ความเห็นของลูกค้าช่วยให้ธุรกิจเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดและภูมิภาคที่ธุรกิจต้องการดำเนินการ ความคิดเห็นจากลูกค้าสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจมีและต้องการปรับปรุงให้เหมาะสมกับตลาดนั้น ๆ

4 เหตุผลที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้มารับบริการ

 • 25/07/2023
ให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้มารับบริการเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจของคุณ ดังนี้คือ 4 เหตุผลที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของผู้มารับบริการ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการมีอะไรบ้าง

 • 25/07/2023
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำธุรกิจและให้บริการในยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ความแตกต่างระหว่าง KPI กับ OKR

 • 25/07/2023
KPI (Key Performance Indicator) และ OKR (Objectives and Key Results) เป็นเครื่องมือสองอย่างที่ใช้ในการวัดและติดตามความสำเร็จขององค์กรหรือทีมงานในการทำงาน

OKR หมายถึงอะไร ?

 • 25/07/2023
OKR คือตัวย่อของ Objectives and Key Results ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์กรและธุรกิจในยุคปัจจุบัน

Customer Satisfaction Score (CSAT) คืออะไร ?

 • 25/07/2023
Customer Satisfaction Score (CSAT) คือตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับจากธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ

การวัด KPI กับงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ มีความสำคัญอย่างไร

 • 25/07/2023
ความสำคัญของการวัด KPI ในงานที่เกี่ยวกับการให้บริการไม่สามารถถูกเข้าใจในทันทีเพียงแค่ด้วยคำตอบหนึ่งสองประโยค เนื่องจากมีหลายด้านและแง่มุมที่น่าสนใจ

ทำไมห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, สนามบิน ถึงมีเครื่องประเมินความพอใจติดตั้งอยู่

 • 20/07/2023
ทำไมห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, สนามบิน ถึงมีเครื่องประเมินความพอใจติดตั้งอยู่

ระบบประเมินกับธุรกิจรถเช่า มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

 • 20/07/2023
ระบบประเมินเป็นชุดของกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของธุรกิจรถเช่า

5 เหตุผลที่ธุรกิจบริการควรใช้เครื่องประเมินงานบริการ

 • 20/07/2023
การใช้เครื่องประเมินงานบริการในธุรกิจบริการมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเครื่องประเมินสามารถช่วยในการปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้