EP.5 การจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ

  • 15/09/2023
อธิบายวิธีการจัดการแบบประเมินความพึงพอใจ, การตั้งคำถามแบบตัวเลือก และแบบข้อความ, การจัดการหน้า Welcome Page และ Thank you Page รวมถึงการกำหนดเวลารอเพื่อให้คำถามกลับไปยังหน้าแรก เมื่อการตอบคำถามก่อนหน้าไม่เสร็จสิ้น

EP.4 การจัดการคลังภาพเพื่อใช้ในการสร้างแบบประเมิน

  • 15/09/2023
การจัดการรูปภาพที่ใช้ภายในระบบ ในรูปแบบการจัดการ Folder & Files ที่ช่วยให้บริหารทรัพยากรที่ใช้กับระบบประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ

EP.3 การจัดการหน่วยประเมิน (Object)

  • 15/09/2023
หน่วยประเมิน หรือ Object มีความสำคัญมาก ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อรับผลการประเมินจาก Feedback ของลูกค้า ในคลิปนี้จะแนะนำในเรื่องการสร้างหน่วยประเมิน (Object) ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

EP.2 การสมัครสมาชิกทดลองใช้งานฟรี 14 วัน

  • 15/09/2023
แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อทดลองใช้งานระบบฟรี 14 วัน หลังจากสมัครสมาชิก จะพบกับระบบหลังบ้านแบบ Full Version สามารถนำแบบประเมินที่สร้างภายในระบบ ไปติดตั้งยังอุปกรณ์ Android เพื่อเห็นการใช้งานจริง

EP.1 รู้จัก Surveyslash ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ​ จุดให้บริการ

  • 15/09/2023
รู้จัก Surveyslash ระบบประเมินความพึงพอใจ ณ​ จุดให้บริการ อธิบายภาพรวมของระบบและสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นทดลองใช้งาน

การปรับใช้ซอฟต์แวร์ระบบประเมินความพึงพอใจเพื่อเพิ่มความประทับใจของลูกค้า

  • 05/07/2023
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและการปรับปรุงตามความต้องการเป็นสิ่งที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้การใช้ซอฟต์แวร์ระบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเพิ่มความประทับใจของลูกค้า ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการปรับใช้ซอฟต์แวร์ระบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ระบบประเมินความพอใจการใช้บริการมีความสำคัญกับธุรกิจร้านอาหารอย่างไร

  • 21/04/2023
เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีระบบประเมินความพอใจของลูกค้าในการใช้บริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารปรับปรุงคุณภาพของอาหารและบริการตามความต้องการของลูกค้า ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบประเมินความพอใจในการใช้บริการสำหรับธุรกิจร้านอาหาร

ระบบประเมินความพอใจการใช้บริการมีความสำคัญกับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทอย่างไร

  • 21/04/2023
เมื่อพูดถึงธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ความพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากความสำเร็จของธุรกิจมากน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการดึงดูดและรักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง ดังนั้น การนำระบบประเมินความพอใจการใช้บริการมาใช้กับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าระบบประเมินความพอใจการใช้บริการมีความสำคัญกับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทอย่างไร

5 เหตุผลทำไมธุรกิจควรใช้ระบบประเมินความพึงพอใจ

  • 21/04/2023
ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรักษาลูกค้าให้พอใจกลับเป็นสิ่งที่ยิ่งสำคัญขึ้น การใช้ระบบประเมินความพึงพอใจจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ ในบทความนี้ เราจะพูดถึง 5 เหตุผลที่ทำไมธุรกิจควรใช้ระบบประเมินความพึงพอใจ