EP2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อขอทดลองใช้งานระบบฟรี 14 วัน

  • 29/07/2023
แนะนำขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อทำการทดลองใช้งานระบบประเมินฟรี 14 วันด้วยตัวคุณเอง

EP1. ทำความเข้าใจโครงสร้างระบบ SurveySlash - ระบบประเมินการใช้บริการ ก่อนเริ่มทดลองใช้งาน

  • 29/07/2023
อธิบายโครงสร้างตัวระบบของ SurveySlash เพื่อให้เห็นภาพรวมและแนวคิดเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานระบบ