EP2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อขอทดลองใช้งานระบบฟรี 14 วัน

EP2. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อขอทดลองใช้งานระบบฟรี 14 วัน

ระบบประเมินของ Surveyslash เปิดให้คุณได้ทดลองใช้งานระบบได้ฟรี 14 วันเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการทำงานของแบบประเมินว่าตอบโจทย์สำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่เพียงแค่คุณสมัครสมาชิกเพื่อทดลองใช้ และมีอุปกรณ์ Smartphone หรือ Tablet 1 เครื่องที่พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชัน SurveySlash เพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างแบบประเมินได้ง่ายๆด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

1. คลิกที่ปุ่ม "ทดลองใช้งาน" หรือคลิกทีลิงค์​ https://app.surveyslash.com/index.php/register

ระบบประเมิน - คลิกปุ่มทดลองใช้งาน

 

 

 

2. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ, รหัสผ่าน, เบอร์โทรศัพท์ หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "Next"
ระบบประเมิน-สมัครสมาชิก

 

 

3. ทำการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ได้แก่ ชื่อบริษัท, อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท (ไม่บังคับ) หลังจากนั้นให้ทำการกดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันการสมัคร 
ระบบประเมิน-สมัครสมาชิก

 

 

4. ระบบจะทำการแจ้งว่าได้ดำเนินการสมัครสมาชิกสำเร็จ กดปุ่ม "Click here to login web management" ระบบจะพาไปสู่แบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ 
ระบบประเมิน-สมัครสมาชิก

 

 

5. ทำการเข้าสู่ระบบด้วย Email และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ระบบประเมิน-เข้าสู่ระบบ

 

 

6. เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านระบบประเมิน-ส่วนจัดการหลังบ้าน

 

 

7. กรณีที่ออกจากระบบหรือไม่ได้อยู่ในระบบเกินช่วงเวลาหนึ่งจะต้องเข้าสู่ระบบใหม่ ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบได้ผ่านลิงค์ตามลูกศรชี้ หรือคลิกที่ลิงค์​ https://app.surveyslash.com/index.php/office/signin

ระบบประเมิน-หน้าเข้าสู่ระบบ