สำนักงานใหญ่อยู่ กทม.​ แล้วรู้ได้อย่างไร ว่าร้านสาขารักษาคุณภาพการให้บริการไว้ได้ตามมาตรฐาน ?

สำนักงานใหญ่อยู่ กทม.​ แล้วรู้ได้อย่างไร ว่าร้านสาขารักษาคุณภาพการให้บริการไว้ได้ตามมาตรฐาน ?

สำนักงานใหญ่อยู่ กทม.​ แล้วรู้ได้อย่างไร ว่าร้านสาขารักษาคุณภาพการให้บริการไว้ได้ตามมาตรฐาน ? 

- คิดเองว่าดี เพียงเพราะรายได้ยังเท่าเดิม หรือปรับตัวลงเล็กน้อย

- ฟังรายงานจากผู้จัดการร้าน หรือทีมงานตรวจสอบคุณภาพ
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ธุรกิจสามารถนำมาช่วยวิเคราะห์เรื่องคุณภาพการให้บริการในแต่ละสาขา แต่อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับตรงจากผู้รับบริการ

 

ปัญาทั้งหมดจะถูกแก้ด้วยระบบประเมินความพึงพอใจของ SurveySlash
SurveySlash เข้ามาช่วยให้ธุรกิจได้รับ Feedback จากลูกค้าโดยตรง โดยคุณสามารถ

- จัดการแบบสอบถามได้เอง ตั้งคำถามได้อิสระตามเรื่องที่คุณอยากรู้

- รายงานผลการประเมินแบบ Realtime สามารถเลือกดูรายงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด ทำให้เห็นภาพรวมการให้บริการ และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที