ระบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับธุรกิจและองค์กร ระบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับธุรกิจและองค์กร
ระบบประเมินช่วงเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

ระบบประเมินจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความคิดลูกค้าได้มากขึ้น เห็นจุดเด่นจุดด้อยในการให้บริการของธุรกิจ

ระบบประเมินช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ธุรกิจสามารถนำผลการประเมินที่ได้รับมาวิเคราะห์และปรับปรุงงานบริการด้านต่างๆ ให้ตรงใจผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น

ระบบประเมินช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์

ช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์

สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินของผู้มารับบริการ ใช้ในการออกแบบกลยุทธ์การตลาด, การขาย และ การให้บริการ

Survey Slash

คือระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ผ่านเครื่องประเมิน ณ​ จุดให้บริการต่างๆ ผู้มาใช้บริการสามารถทำแบบประเมินได้ผ่านแอปพลิเคชัน SurveySlash บนอุปกรณ์ที่รองรับการทำงานของระบบปฏิบัติการ Android เมื่อมีการทำแบบประเมินข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้บนระบบ Cloud Server

สามารถเรียกดูรายงานได้แบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการแบบประเมิน, กำหนดคำถาม, กำหนดเป้าหมายการประเมินได้ด้วยตนเองที่ระบบหลังบ้าน (Content Management System)
คลิกที่นี่ หรือ ภาพเพื่อชมวีดีโอ

Images

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมทดลองสร้างระบบประเมินฟรี 14 วัน คลิก

Images

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าจัดการแบบประเมิน และดูรายงานผ่านระบบหลังบ้าน คลิก

Images

ดาวน์โหลดแอปพลิเคขัน

โหลดแอป Surveyslash สำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ต้องการรับผลการประเมิน คลิก

how to work

Surveyslash ทำงานอย่างไร

แอดมินเข้าสู่ระบบหลังบ้านผ่านเว็บไซต์ และทำการจัดการแบบประเมิน สร้างคำถาม หรือดำเนินการใดๆ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ระบบ Cloud Server

ข้อมูลที่ได้ต้ังค่าไว้จะถูกจัดส่งไปยังอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อระบบ ตัวอุปกรณ์จะทำการดึงข้อมูลแบบประเมิน, คำถาม, ภาพพื้นหลัง มาแสดงบนหน้าจอ

เมื่อผู้รับบริการทำแบบประเมินผ่านเครื่อง ผลการประเมินจะถูกบันทึกลงบนฐานข้อมูลระบบแบบ Realtime

แอดมินทำการเข้าสู่ระบบหลังบ้านผ่านเว็บไซต์ เพื่อเรียกดูผลการประเมินความพึงพอใจ และสามารถทำการ Export ข้อมูลออกมาในรูปแบบ Excel file

Feature

ฟีเจอร์การทำงานของ Surveyslash

ฟังก์ชันแบบประเมิน - ผ่านการ Drag & Drop (ลากวาง)

สร้างแบบประเมินง่าย ผ่านการ Drag&Drop

สามารถกำหนดรูปแบบคำถามได้แบบ 2-5 ตัวเลือก และ ​การแบบข้อความคิดเห็นสามารถกำหนดตำแหน่งในการแสดงผลได้ผ่านการ Drag & Drop
ฟังก์ชันแบบประเมิน - ทำงานผ่านระบบ Anroid แสดงผลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ทำงานบนระบบ Android แสดงผลได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

หมดปัญกาในพื้นที่จำกัด รองรับการใช้งานทุกขนาดหน้าจอ สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน บนระบบปฏิบัติการ Android
ฟังก์ชันแบบประเมิน - รายงานผลแบบ Realtime ดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกที่

รายงานผลแบบ Realtime ดูได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกที่

ไม่ว่าคุณจะติดตั้งระบบประเมินไว้ที่สาขาหรือที่จุด การเรียกดูรายงานขอคุณจะดูได้ผ่านระบบหลังบ้านแบบ Realtime ทำให้ง่ายต่อการบริการงานร้าน
ฟังก์ชันแบบประเมิน - ทำงานผ่านระบบ Cloud

ทำงานผ่านระบบ Cloud

คุณสารมารถจัดการแบบประเมินได้ผ่านเว็บไซต์ที่จุดเดียวแล้วกระจายแบบประเมินของคุณไปยังอุปกรณ์ที่ติดตั้งยังสาขาต่างๆ รวมถึงผลการประเมินจะส่งตรงผ่านอุปกรณ์เข้ามายังระบบแบบRealtime
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถปรับแต่งหน้าแรก (หน้าต้อนรับ) และหน้าสุดท้าย (หน้าขอบคุณ)

Welcome & Thank you page

คุณสามารถกำหนดภาพเพื่อเชิญชวนในการทำแบบประเมินก่อนเข้าสู่ระบบประเมินใดๆ รวมถึงการกำหนดภาพแสดงความขอบคุณเพื่อผู้ประเมินทำการประเมินเสร็จสิ้น
ฟังก์ชันแบบประเมิน - สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

สามารถทำการประเมินได้ปกติ ถึงอินเตอร์เน็ตมีปัญหา (Offline)

ระบบรองรับการบันทึกข้อมูล ถึงแม้ว่าอินเตอร์เน็ตจะอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งาน แอปพลิเคชันจะทำการจัดเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์และทำการส่งข้อมูลกับมาที่ระบบเมื่ออินเตอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ปกติ
 

สมัครทดลองใช้ง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน

1.

สมัครสมาชิก

สามารถทำการทดลองใช้งานระบบประเมินความพึงพอใจได้ด้วยการสมัครเพื่อทดลองใช้งานได้ฟรี 14 วัน (ลงทะเบียนคลิก)

2.

ตั้งค่าแบบประเมิน

เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างแบบประเมินบนเว็บบราวเซอร์ พร้อมกำหนดคำถามตามต้องการ

3.

ติดตั้งแอปพลิเคชัน

ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) หลังจากนั้นทำการเปิดแอปเพื่อรอการเชื่อมต่อกับระบบ

4.

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบ

ทำการเชื่อมต่อเครื่องประเมินกับระบบ หลังจากนั้นเครื่องประเมินจะทำการดึงแบบประเมินมาเก็บไว้ เพียงแค่นี้ระบบประเมินก็พร้อมใช้งาน

Benefit

ธุรกิจของคุณได้อะไรจากระบบประเมิน

มีธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดตัวไป เกิดจากสาเหตุที่ไม่รู้ว่าทำไมจากเดิมลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมาก แต่แล้วได้ลดจำนวนลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ระบบประเมินช่วยให้ธุรกิจเห็นถึงคุณภาพการให้บริการแต่ละส่วนงาน, การรู้จักลูกค้าของตนเองมากขึ้น ธุรกิจสามารถนำเอาผลประเมินที่ได้รับ มาวางแผนการให้บริการให้ที่ดียิ่งขึ้น แก้ปัญหาได้ตรงจุด
100%

เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

100%

ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ

ระบบประเมินช่วยให้ธุรกิจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ช่วยในการตรวจสอบข้อบกพร่องและปรับปรุงส่วนงานที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้บริการมีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้ลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

การรวบรวมข้อมูลจากระบบประเมินช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าของตนเป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างที่ดีที่สุด

วางแผนการให้บริการ

ระบบประเมินช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินในการปรับแผนการให้บริการ

การแก้ปัญหาที่ตรงจุด

โดยการติดตามผลการประเมินตลอดเวลา ธุรกิจสามารถระบุปัญหาและข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขทันที ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในระยะยาว

contact us

สนใจระบบประเมินต้องการขอคำปรึกษา

All Service

บริการทั้งหมด

เรามีบริการเกี่ยวกับระบบประเมินการให้บริการในหลายลักษณะ ที่พร้อมให้คุณเลือกใช้ตามวัตถุประสงค์​

SurveySlash - on Could

ระบบประเมินที่มีจุดเด่นในด้านการทำงานแบบออนไลน์ สามารถจัดการแบบประเมินและเรียกดูรายงานได้แบบ Realtime 24 ชั่วโมง ดูตารางค่าบริการ

Listenbox - lifetime

จำหน่ายเครื่องประเมินความพึงพอใจ สามารถจัดการและเรียกดูรายงานแบบประเมินได้เองผ่านตัวเครื่อง ชำระครั้งเดียว ไม่มีรายปี เข้าสู่เว็บไซต์ Listenbox

Bizscan - for rent

ให้บริการเช่าเครื่องประเมินพร้อมระบบ เหมาะสำหรับงานแสดงสินค้า, กิจกรรมที่จัดชั่วคราว มีเจ้าหน้าที่จัดการแบบประเมินพร้อมออกรายงานให้หลังจากจบงาน ดูรายละเอียด

Experience

ผลงานของเรา

เครื่องประเมิน ระบบประเมิน
เครื่องประเมิน  ระบบประเมิน
เครื่องประเมิน ระบบประเมิน
เครื่องประเมิน ระบบประเมิน
เครื่องประเมิน ระบบประเมิน
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งาน ระบบประเมินการให้บริการ, เครื่องประเมิน ในงาน Motor Expo
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งาน ระบบประเมินการให้บริการ, เครื่องประเมิน ในงาน Motor Expo

กาาติดตั้งและอบรมการใช้งาน

ภาพการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประเมิน
ภาพการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประเมิน
ภาพการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประเมิน
ภาพการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประเมิน
ภาพการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประเมิน
ภาพการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประเมิน
ภาพการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประเมิน
ภาพการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบประเมิน
Our Client

ลูกค้าของเราบางส่วนที่ไว้ใจ ในการใช้บริการของเรา