Price Table

ตารางค่าบริการซอฟต์แวร์ ในกรณีที่คุณต้องการจัดหาอุปกรณ์ ​(Hardware) ด้วยตนเอง สามารถใช้บริการเฉพาะในส่วนของซอฟต์แวร์ได้อย่างอิสระ โดยมีแพคเกจตามตารางด้านล่างนี้

Subscription

฿3,600.00

ต่อเครื่อง ต่อปี
 • แบบชำระค่าบริการแบบรายปี
  เป็นลักษณะการให้บริการ License แบบยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ผูกกับ License ได้ตามจำนวนโควต้าที่เลือกรับบริการ
 • ไม่จำกัดแบบสอบถาม (Survey)
  (เปิดใช้งานได้พร้อมกันสูงสุดไม่เกิน 20 แบบ)
 • รองรับการทำงานออฟไลน์
 • สร้างผู้ดูแลระบบ : 5 บัญชี
 • สรุปรายงานผลการประเมิน
 • ส่งรายงานผ่านอีเมล์ทุกวัน (อัตโนมัติ)
 • แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการประเมิน
 • สร้างคำถามได้สูงสุด 10 คำถามต่อแบบสอบถาม
 • กำหนดสิ่งที่ถูกประเมินได้ เช่น คน, สิ่งของ, สถานที่
 • แสดงหน้าจอ Welcome​
  (หน้าจอที่จะแสดงก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาประเมิน)