ฟังก์ชันและคุณสมบัติ

ฟังก์ชันและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ SurveySlash ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบแบบสอบถาม การเลือกคำถามเข้าแบบสอบถาม จนกระทั่งการรับการแจ้งเตือนหรือรายงานผล

เข้าใจลูกค้า
สร้างแบบสอบถามได้อิสระ

คุณสามารถออกแบบแบบสอบถามของคุณได้อย่างอิสระ โดยเลือกจำนวนคำตอบที่ต้องการประกอบด้วย 2-5 คำตอบ

ปรับปรุงคุณภาพบริการ
รองรับการทำงานออฟไลน์

ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ คุณก็ยังสามารถรับ Feedback จากลูกค้าได้ตลอดเวลา

รักษาลูกค้า
ดีไซน์ให้เป็นแบรนด์ของคุณ

คุณสามารถใส่โลโก้ เปลี่ยนภาพพื้นหลังของแบบสอบถามให้เป็นแบรนด์ของคุณได้ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรคุณ

แจ้งเตือนผลทันที
กำหนดสิ่งที่จะประเมิน

ระบบจะเรียกว่า Object นั่นคือคุณสามารถสร้าง Object (สิ่งที่ถูกประเมิน) ประเภทคน สิ่งของ หรือสถานที่ เพื่อประเมินแบบเฉพาะเจาะจง

ดูรายงานได้ทุกที่
แสดงหน้าจอ Welcome

เปรียบเสมือนภาพพักหน้าจอ โดยคุณสามารถปรับแต่งหน้าจอต้อนรับก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาทำแบบประเมินได้ เป็นการเสริมภาพลักษณ์อีกช่องทาง

ติดตั้งง่าย
ปรับแต่งหน้าจอ Thank you

ปรับแต่งหน้าจอขอบคุณ (Thank you) หลังจากที่ลูกค้าได้ทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าหลังประเมิน

แจ้งเตือนผลทันที
ใส่คำถามในแบบสอบถาม

ในแต่ละแบบสอบถามนั้น คุณสามารถเลือกใส่คำถามเข้ามาได้หลายคำถาม (ขึ้นอยู่กับแพคเกจ) ในกรณีที่คุณต้องการถามหลายคำถาม

ดูรายงานได้ทุกที่
รายงานผลการประเมิน

สามารถเลือกดูรายงานผลการประเมินได้หลายมิติ เช่น รายงานตามแบบสอบถาม รายงานตาม Object ที่ถูกประเมิน ฯลฯ

ติดตั้งง่าย
รับการรายงานผลอัตโนมัติ

ระบบจะทำการรายงานผลการประเมินแบบอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับแพคเกจที่เลือกใช้ โดยจะมีแบบรายวัน และแบบทันทีเมื่อมีการประเมิน

แจ้งเตือนผลทันที
สร้างผู้ดูแลระบบ

คุณสามารถสร้างผู้ดูแลระบบเพิ่มเติม (ตั้งแต่แพคเกจ Corporate) ได้ไม่จำกัด เพื่อกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลรายงานผลได้

ดูรายงานได้ทุกที่
ปรับแต่งเทมเพลต

คุณสามารถออกแบบเทมเพลตขึ้นเองได้ โดยสามารถนำเทมเพลตนี้ไปใช้กับหลาย ๆ แบบสอบถามได้อย่างอิสระ ช่วยให้คุณลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน

ติดตั้งง่าย
รองรับระบบ Android

ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์กับทางเราเท่านั้น หากคุณมี Smart Phone / Tablet บนระบบ Android ก็สามารถใช้กับซอฟต์แวร์นี้ได้