การเชื่อมอุปกรณ์กับระบบ และการตั้งค่า Object และ Satisfaction (แบบประเมิน) รายละเอียดเพิ่มเติม : www.surveyslash.com