สำหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร เคยสงสัยไหมว่าร้านอาหารของเรานั้น ถูกใจผู้รับบริการแล้วหรือยัง ลูกค้าที่มารับบริการของเรานั้นชอบ หรือไม่ชอบตรงจุดไหน ซึ่งทางเดียวที่เราจะรับรู้ผลการตอบรับและเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นนั้นก็คือการมีระบบประเมินความพึงพอใจ แต่ในยุคสมัยนี้หากจะทำแบบประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามเพื่อจะกรอกข้อมูลนั้น อาจจะดูเป็นวิธีเดิมๆที่ใช้กันมา ไม่ทันสมัยมากเท่าที่ควร ซึ่ง Survey Slash นั้นสามารถตอบโจทย์สำหรับร้านอาหารที่ต้องการความทันสมัย และพร้อมที่จะเข้าใจลูกค้าไปในเวลาเดียวกัน เนื่องจาก Survey Slash เป็นซอฟต์แวร์ระบบประเมินความพึงพอใจ ที่ทำงานผ่าน Tablet ได้ทันที สามารถตกแต่งและดีไซน์ในรูปแบบตามแบรนด์ของร้านให้โดดเด่นและทันสมัยยิ่งขึ้น พร้อมประมวลผลในแต่ละด้านได้อย่างแม่นยำแบบ Realtime ตลอด 24 ชม. เพื่อที่จะหาจุดเด่น และข้อควรปรับปรุงให้ได้ทันท่วงที