อธิบายองค์ประกอบสำคัญต่างๆที่จำเป็นต้องทราบก่อนจะเข้าจัดการแบบประเมิน โดยจะอธิบายเรื่องของ Object, Satisfaction และ Device รวมถึงรูปแบบการประเมินที่สามารถกำหนดได้ รายละเอียดเพิ่มเติม : www.surveyslash.com