ในยุคปัจจุบันสำหรับธุรกิจโรงแรมนั้นต้องมีการแข่งขันมากมาย หากไม่มีการเกาะติดสถานการณ์ หรือก้าวทันตามยุคสมัยอาจจะได้รับความนิยมลดน้อยลงไป แต่ระหว่างที่เกาะติดตามยุคสมัยนั้น ความเข้าใจลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ และการที่เข้าใจลูกค้าได้นั้นคงหนีไม่พ้นการมีแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ และอีกหลายๆด้านของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือความพอใจในด้านอื่นๆ การมีระบบประเมินความพึงพอใจแบบดิจิตอลนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจโรงแรมนั้นดูทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจะทำงานด้วยซอฟต์แวร์ผ่าน Tablet ด้วยระบบ Android อย่าง Survey Slash จึงเป็นตัวเลือกสำคัญที่ธุรกิจที่ต้องการความทันสมัยนั้นคู่ควรแก่การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านภาพลักษณ์ที่ออกแบบไปในรูปแบบที่ธุรกิจของคุณให้โดดเด่นในแบบที่คุณต้องการ อีกทั้งรวมไปถึงการทำงานประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำอีกด้วย